ī 䵥ðŸ ij >
       
    ڽ äϿ żϰ ݴϴ ( 25%~40% )
       
    ٸ ǰ PC ǰ ļչ Ȯ մϴ.
       
    ڰ Humidity Controller Ǿϴ
       
    DIGITAL LCD ǥâ µ Ȯ ֽϴ.
       
    ü : ABS + PC
    ķ : ABS ( Acrylonitile Butadiene Strene )
    ܰ : 300 x 380 x 645mm(H)
    : 280 x 340 x 495mm(H)
    : AC 220V , 50/60 Hz
    ׼ : 3
       
Cat.No
Description
KA.33-73 . .  
KA.33-73X . . ڹ


 
       
  ǰ ֽϴ.
     
  ̵ ϸ ǰ ũ⿡ ֹ ʽϴ.
     
  Ǹܰ ܺο
     
  Humidity Control : 20% ~ 40%
     
  Accuracy : -3% ~ + 3%, Both Digital Humidity, Temperature Display
     
  Application : Camera, VCR,Phpto Films,Lens Computer CD, Disk, PCV, IC, Optical Filber, Art Tresaures, Antique, Painting
 
  ǥ : 10% ~ 80%
  : +3%~-3%
  µǥ : -50'C ~ 99'C
  µ : +1'C ~ -1'C
     
         
         
         
         
         
         
        ī ðŸ ij > ڵ
     

 

 


 

ڽ äϿ żϰ ݴϴ. ( Humidity 25 ~ 40 % )

ٸ ǰ PC ļչ Ȯ մϴ.

DIGITAL LCD ǥâ µ Ȯ ֽϴ.

̵ ϸ ǰ ũ⿡ ֹ ʽϴ.

Ǹܰ ܺο Ϻϰ

ü : ABS + PC

ķ : ABS (Acrylonitile Butadiene Styrene)
ܰ : 300 x 380 x 645mm(H)
: 280 x 340 x 495mm(H)
׼ : 3

: + 5% ~- 5%

ǥ : 10% ~ 99%

Humidity Control : 20% ~ 40%

: AC 220V

         
     
Cat.No
Description
KA 33 - 71 ڵ .
     
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 


 
 
ī ðŸ ij > Ϲ

ٸ ǰ PC ļչ Ȯ մϴ.

DIGITAL LCD ǥâ µ Ȯ ֽϴ.

ǰ ֽϴ.

̵ ϸ ǰ ũ⿡ ֹ ʽϴ.

Ǹܰ ܺο Ϻϰ

Ǹī ϼž ˴ϴ.

ü : ABS + PC
ķ : ABS (Acrylonitile Butadiene Styrene)
ܰ : 300 x 380 x 550mm(H)
: 280 x 340 x 495mm(H)
׼ : 3

: + 5% ~- 5%

 

     
Cat.No
Description
KA 33 - 70 Ϲ